Lütfen bekleyiniz...

İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 08.11.2021 7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
2 04.11.2020 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
3 01.04.2020 Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı
4 19.03.2020 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) Yayınlandı
5 06.10.2018 Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Kararlaştırılması Mümkün Olmayan Sözleşmelerde Yer Alan Bedeller 2/1/2018 Tarihinde Merkez Bankası Tarafından Belirlenen Efektif Satış Kuru Esas Alınarak Türk Parası Cinsine Çevrilecektir
6 21.09.2018 Orta Vadeli Program (2019-2021)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 108) Yayınlandı
7 13.09.2018 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85) Yayınlandı
8 31.01.2018 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/45) Yayınlandı
9 11.05.2017 SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILABİLECEK ÖDEMELER HAKKINDA KARAR YAYINLANDI
10 08.03.2017 6824 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANDI
11 27.02.2017 SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANDI