Lütfen bekleyiniz...

İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8191)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 8191RG No: 32469RG Tarihi: 23 Şub 2024
İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8191) Karar Sayısı: 8191 Karar Tarihi: 22.02.2024 Resmi Gazete Tarihi: 23.02.2024 Resmi Gazete Sayısı: 32469 Ekli “İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişikli...

Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 32467RG Tarihi: 21 Şub 2024
Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyan...

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/1)

Değiştiren TebliğRG No: 32462RG Tarihi: 16 Şub 2024Tebliğ No: 2024/1Tebliğ Tarihi: 16 Şub 2024
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/1) Resmi Gazete Tarihi: ...

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1)

Değiştiren TebliğRG No: 32462RG Tarihi: 16 Şub 2024Tebliğ No: 1Tebliğ Tarihi: 16 Şub 2024
İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) Resmi Gazete Tarihi: 16.02.2024 Resmi Gazete Sayısı: 32462 Tebliğ Tarihi: 16.02.2024 Tebliğ ...

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi HaberHaber Tarihi: 16 Şub 2024Gelir İdaresi Başkanlığı
İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) Resmi Gazete'de Yayımlandı Haber Tarihi: 16.02.2024 Kurum Adı: Gelir İdaresi Başkanlığı Haber Ka...

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2023/54)

Güncel TebliğRG No: 32414 (2. Mükerrer)RG Tarihi: 29 Ara 2023Tebliğ No: 2023/54Tebliğ Tarihi: 29 Ara 2023
Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2023/54) Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2023 Resmi Gazete Sayısı: 32414 (2. Mükerrer) T...

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2023/55)

Güncel TebliğRG No: 32414 (2. Mükerrer)RG Tarihi: 29 Ara 2023Tebliğ No: 2023/55Tebliğ Tarihi: 29 Ara 2023
Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Maka...

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2023/57)

Güncel TebliğRG No: 32414 (2. Mükerrer)RG Tarihi: 29 Ara 2023Tebliğ No: 2023/57Tebliğ Tarihi: 29 Ara 2023
Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2023/57) Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2023 Resmi Gazete Sayısı: 32414 (2. Mükerrer) Tebli...

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2023/58)

Güncel TebliğRG No: 32414 (2. Mükerrer)RG Tarihi: 29 Ara 2023Tebliğ No: 2023/58Tebliğ Tarihi: 29 Ara 2023
Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2023/58) Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2023 Resmi Gazete Sayısı: 32414 (2. Mükerrer) Teb...

Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Değiştiren TebliğRG No: 32413RG Tarihi: 28 Ara 2023Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 28 Ara 2023
Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete Tarihi...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 109 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor