Lütfen bekleyiniz...

İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

FOB Satış Sözleşmesi

Sözleşme
FOB Satış Sözleşmesi 1.TARAFLAR:  Aşağıda bilgileri yer alan ……………. (bundan böyle alıcı olarak anılacaktır) ile …………………………. (bundan böyle satıcı olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda anlaşma sağlanmıştır. SATICININ Ticari Unvanı : … Ad...

ITC (Uluslararası Ticaret Merkezi) Uluslararası Model Ticari Satış Sözleşmesi - Sözleşme

Sözleşme
ITC (Uluslararası Ticaret Merkezi) Uluslararası Model Ticari Satış Sözleşmesi - Sözleşme 1. TARAFLAR İHRACATÇI İsim… Adres…Eğer farkIı ise, bu sözleşmede esas olarak alınacak iş adresi… Telefon…Faks…E-mail… Yetkili imza (isim ve görevi) İTHALA...

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Başvuru Formu

Yazışma / Form
Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Başvuru Formu EKONOMİ BAKANLIĞI ….. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE TALEPTE BULUNAN      : (Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Adres) VEKİLİ                           : Av.(Ad, Soyad, Adres) KONU                               : …....

Lisanslı Depoculuk Kefalet Senedi

Yazışma / Form
Lisanslı Depoculuk Kefalet Senedi[1] Poliçe no:… Poliçe düzenleme tarihi:… Poliçe başlangıç tarihi:… Poliçe bitiş tarihi:… ADRES: ….                         5300 sayılı tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan y...

Patates İhracat Taahhütnamesi

Yazışma / Form
Patates İhracat Taahhütnamesi[*] ...............................  Ülkesine ihraç etmek istediğim,....................... parti numaralı, .................kg'lık yemeklik patates partisini, analiz sonuçlanıncaya kadar bulunduğu yerden (üretim alanı, ...

Yemeklik Patates İhracat Taahhütname

Yazışma / Form
Yemeklik Patates İhracat Taahhütname[1] TAAHHÜTNAME                                                                                                                                                 ......./......./....... ..............................

Veteriner Sağlık Sertifikası ve VGB İçin Aslı Gibidir İstemi

Yazışma / Form
Veteriner Sağlık Sertifikası ve VGB İçin Aslı Gibidir İstemi[*] T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI …. Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü’ne Firmamız adına Müdürlüğünüzce veteriner kontrolleri yapılarak düzenlenen 34VSKN03.19-……. Sayılı VG...

Hayvan Taşıma Yetkisi İstemi

Yazışma / Form
Hayvan Taşıma Yetkisi İstemi[*] T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI …. Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü’ne Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat-İhracat Elektronik Kayıt Sistemi’ne kayıt başvurusu yapabilmek için …………… Vergi / T.C. numaral...

HAYBİS Sistemi İçin Vekalet İstemi

Yazışma / Form
HAYBİS Sistemi İçin Vekalet İstemi[*] T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI …. Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü’ne Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat-İhracat Elektronik Kayıt Sistemi’ne kayıt başvurusu yapabilmek için ……… Vergi/T.C. numar...

Transit Kontrol İstemi

Yazışma / Form
Transit Kontrol İstemi[*] T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI …. Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü’ne Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ve aşağıda bilgileri verilen hay...