Lütfen bekleyiniz...

İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILABİLECEK ÖDEMELER HAKKINDA KARAR YAYINLANDI

Haber Tarihi: 11.05.2017

* Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince;

* Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler Türk Lirası ile de yapılabilecektir.

* Serbest bölgelerdeki kira, ruhsat, izin, belgeler ve işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretler ise Türk Lirası üzerinden belirlenecek ve ödenecektir.

* Tarifelerin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin işlemler anılan Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde tamamlanacaktır.

Yayınlanan Karar ile;

* 16/8/1985 tarihli ve 85/9801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

* Mezkûr Bakanlar Kurulu Kararına aşağıda yer verilmiştir;

SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILABİLECEK ÖDEMELER HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2017/10051

Ekli “Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/3/2017 tarihli ve 27047 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Binali YILDIRIM

Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILABİLECEK ÖDEMELER HAKKINDA KARAR

MADDE 1- (1) Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler Türk Lirası ile de yapılabilir.

(2) Serbest bölgelerde birinci fıkra dışında kalan tüm ödemeler Türk Lirası ile yapılır.

MADDE 2- (1) Kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretler Türk Lirası üzerinden belirlenir ve ödenir.

(2) Tarifelerin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin işlemler bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde tamamlanır.

MADDE 3- (1) Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenir.

MADDE 4- (1) 16/8/1985 tarihli ve 85/9801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.